Zajęcia grupowe realizujemy w kilku lokalizacjach, najbogatszą ofertę znajdziesz w naszej siedzibie w Koszęcinie, dodatkowo w Konopiskach, Woźnikach oraz Psarach.

Informacje

Zapisując się do grupy deklarujesz swoją obecność w danym miesiącu.

Płatność jednorazowa to kwota 30,00zł (nie obejmuje zapisu do grupy), karnet miesięczny w przypadku zapisu do jednej grupy to ilość treningów w danym miesiącu x 25zł, w przypadku zapisu do dwóch grup* ilość treningów x 20zł.

Rezygnację z grupy zgłaszać należy minimum 10 dni przed zakończeniem miesiąca w przeciwnym razie uczestnik jest zoobowiazany do płatności w wysokości 50% wartości karnetu.

*z wyłączeniem zajęć jogi;

W przypadku zgłoszonej nieobecności do godziny 12.00 danego dnia, możesz odrobić zajęcia w ramach miesiąca na innych zajęciach, po wcześniejszym upewnieniu się czy jest wolne miejsce. W innym przypadku trening traktowany jest jako zrealizowany.

Nieobecność odrabiamy w ramach danego miesiąca, planujesz wyjazd, możesz odrobić zajęcia awansem. Choroba w ostatnim tygodniu miesiąca? Odrobić możesz w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca. Pamiętaj nieobecność należy zgłosić.

Wakacyjne info:

Nieobecności wakacyjne lipiec/sierpień można odrobić przez 2 miesiące wakacji lipiec/sierpień, tzn. nieobecności lipiec można odrobić w sierpniu, nieobecności sierpień można odrobić awansem w lipcu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *